Τον ελληνικό δορυφόρο τον λένε Λάμδα-sat. Θεσσαλονικιός τον έφτιαξε μάλλον.