Ο σκοπός είναι να πίνετε για να ξεχάσετε, όχι για να σας κουβαλάμε.