Ο Θεός πρέπει να λατρεύει τους ηλίθιους. Έφτιαξε τόσους πολλούς.