Οι αλκοολικοί όταν κόβουν το ποτό παθαίνουν πλήξη στομάχου.