Το 2050 στις λατέρνες θα βάζουν Φουρέιρα, Σταν και Τάμτα.