Οι μεγαλύτεροι έρωτες δεν ήταν ποτέ οι κεραυνοβόλοι.