Όταν αργείς πολύ να πάρεις αποφάσεις, κινδυνεύεις να τις πάρουν άλλοι για σένα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ