Όταν χώρισε ο Ironman με την κοπέλα του, του είπε θέλω να μείνω λίγο αμόνι.