Όταν θα με ζητάς να θυμάσαι πως με έδιωξες επειδή δε με χρειαζόσουν.