Κορνάρει ένας πέντε λεπτά κάτω απο το σπίτι και βγήκα και του είπα αν τον ενοχλεί το σπίτι να το μετακινήσω.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ