Το σουντόκου εφευρέθηκε από τύπο που περίμενε γυναίκα να παρκάρει.