Θα πεθάνουμε και δε μάθουμε πόσο ψιλοκομμένο πρέπει να είναι το τουμπεκί.