Άκουσα λίγο rave από τα 90's και καταλαβαίνω γιατί παίρνανε τα έκσταση με τις κούτες. Δεν ακούγεται αλλιώς.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ