-Ναι καυσαέρια εκεί; -Μάλιστα. -Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.