Είμαι σίγουρος πως τα παιδιά της Μήδειας, θα της είχανε χάσει κάποιο τάπερ.