Να απαγορευτούν δια νόμου τα πρόστυχα βλέμματα που δεν εχουν συνέχεια.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ