Τα ψέματα καταπίνονται εύκολα, αλλά δεν χωνεύονται.