Μήπως ξέρουμε αν ταιριάζει Ταύρος με Λέων; Έβαλα ένα έμπλαστρο, γι' αυτό ρωτάω.