Αξέχαστους δεν σας κάνουν οι αναμνήσεις αλλά οι παρουσίες.