Το χρήμα είναι σαν το μπάφο. Γυρίζει, όμως στο τέλος πάντα τελειώνει.