Το κουνέλι πηδάει και ζει 8 χρόνια. Ο σκύλος τρέχει και ζει 20 χρόνια. Η χελώνα δεν κάνει τίποτα και ζει 100 χρόνια. Άστο το πήραμε το μήνυμα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ