Το παιδί που ήσουν κάποτε, να είναι άραγε περήφανο γι΄ αυτό που έχεις γίνει;