Είστε και μερικές που και τον ουρανό με τ'άστρα να σας δώσουμε, θα σας ενοχλεί το φως.