Έβλεπα μία ταινία τόσο βαρετή που κάπου προς τη μέση, πήρε ο ύπνος τους πρωταγωνιστές.