Γυναίκα φίλε. Βλέπει ξένη γυναικεία τρίχα επάνω σου από 50 μέτρα απόσταση, αλλά ποτέ δεν προσέχει ότι έχει σηκωμένο χειρόφρενο όταν ξεκινάει.