Αν υπάρχει θεός, τότε καπνίζει πολύ. Δες πόσα σύννεφα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ