Οικονομία

Το χρήμα δεν είναι το παν. Ο Πήτερ είναι.

Η ΝΑSA έχει βγάλει κάποια έκθεση για τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία των άλλων πλανητών μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ;