Είπα στη μάνα μου ότι είχε δροσούλα χτες και ότι χρειάζομαι ζακέτα. Μου έγραψε το σπίτι σήμερα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ