Αυτό το "ένα το κρατούμενο" στα μαθηματικά, αποφυλακίστηκε η όχι ακόμα;

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ