Πληροφορίες μου λένε πως ο πύργος της Πίζας έγειρε επειδή υπήρξε συνωστισμός στη πλευρά που έβλεπε προς τον Λευκό Πύργο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ