Αν η άλωση της Κωνσταντινούπολης είχε γίνει από τον Κόκκινο Στρατό θα είχε ονομαστεί Ρεντμπούλ.