Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά κάνει καριέρα στο εξωτερικό.