Η παιδεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα, για να αφήνεται στα χέρια του σχολείου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ