Η γυναίκα μου κάνει το σταυρό της που με γνώρισε. Εγώ τον κουβαλάω.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ