"Μάνα" είναι η μόνη λέξη που σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ξεκινά με "μ". Αν δε ξεκινά με "μ" τότε δεν είναι γλώσσα..

Αφήστε μια απάντηση