Μια φορά ερωτεύεσαι. Τις άλλες προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου.