Πέρασε αμάξι με "Ρακιντζή - μωρό μου φάλτσο" τέρμα. Ο Βασίλης Τσιάρτας θα ήταν.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ