Αθλητισμός

Να θυμηθώ να ξεχάσω να πάω γυμναστήριο πάλι σήμερα.