Στη κρήτη παίζει να υπάρχει νόμος, που να σου απαγορεύει να είσαι σε αφίσα και να μην κρατάς λύρα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ