Αν ο χημικός τύπους του νερού είναι Η2Ο Τότε ο χημικός τύπος του αγιασμού είναι...H2OMG?

Αφήστε μια απάντηση