Οι χειρότεροι εχθροί κάποτε υπήρξαν οι καλύτεροι φίλοι.