Να θυμηθούμε, όταν πετύχει η επανάσταση, να αλλάξουμε όνομα και στον βασιλικό πολτό.

Αφήστε μια απάντηση