Για να διακρίνεις το σωστό από το λαθος πρέπει να κάνεις και τα δυο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Αφήστε μια απάντηση