Οι Έλληνες δεν πρόκειται να πεινάσουν για τα επόμενα 100 χρόνια. Χόρτασαν από λόγια και υποσχέσεις.