Λένε ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Είναι αρκετό για να την κάνουμε την μαλακία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ