Περιβάλλον

2 εκατομμύρια για τον μεγάλο περίπατο και 1.7 εκατομμύρια για αντιπυρικές ζώνες.