Είπα σε τουρίστα "go ντουγρού and turn left" και τώρα περιμένω να με πάρουν από το φροντιστήριο να μου ζητήσουν πίσω το lower.

Αφήστε μια απάντηση