Να προσέχεις πως φέρεσαι στους ανθρώπους. Η ζωή έχει την τάση να επιστρέφει συμπεριφορές.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Αφήστε μια απάντηση